ISO 29993:2017-08

"ISO 29993: 2017 Usługi edukacyjne i edukacja poza kształceniem formalnym- Wymagania dotyczące usług"

Współczesne społeczeństwo zdobywa nowe umiejętności i wiedzę przez całe swoje życie zawodowe i prywatne. W związku z potrzebą ustanowienia wspólnych międzynarodowym wymagań dotyczących usług edukacyjnych (przekwalifikowanie, kurs edukacyjny, kurs dalszego kształcenia itp.), w 2013 r. opracowano propozycję normalizacji w ramach ISO / TC 232 – komitetu, którego prezes DeuZert®, Pan Jurgen Heene, jako ekspert, był aktywnym członkiem .

ISO 29993: 2017 jest to wyjątkowy standard, ponieważ dotyczy on stricte usługi edukacyjnej (czy też produktu edukacyjnego), a nie systemu zarządzania organizacją. Norma  ISO 29993: 2017 NIE zastępuje normy systemu zarządzania ISO 29990: 2010. Jednakże, wymagania dla dostawców usług edukacyjnych zawarte w rozdziale
3 normy ISO 29990: 2010 są też omawiane w ISO 29993: 2017.

Standard znajdzie zastosowanie w organizacjach, które kładą nacisk na wysoką jakość poszczególnych usług edukacyjnych (np. konkretnych kursów, szkoleń).
Standard nie dotyczy organizacji szkolącej jako takiej. Z perspektywy klienta, to właśnie usługa, z której ma zamiar skorzystać jest najważniejsza, a nie firma, która ją dostarcza.

Nasza oferta

Certyfikat zgodności z normą ISO 29993: 2017 wydany przez DeuZert® jest skutecznym i budującym zaufanie narzędziem świadczącym o międzynarodowej jakości usług edukacyjnych.

Nasze doświadczenie buduje  efektywność procesu certyfikacji, co zapewnia  optymalny czas przygotowania do certyfikacji i wydanie decyzji - zwykle w ciągu 1-2 tygodni.

DeuZert®  oferuje korzystne warunki procesu certyfikacji oraz doświadczonych  audytorów, zakres usług obejmuje:

- Ofertę opartą na standaryzowanym kwestionariuszu

- Otwarcie procesu certyfikacji

- Opcjonalny audyt wstępny usługi edukacyjnej

- Zaplanowanie audytu certyfikującego

- Kontrola dokumentacji usługi edukacyjnej

- Audyt na miejscu i przygotowanie raportu

- Decyzja o certyfikacji Komitetu Certyfikacyjnego DeuZert®

- Wydanie certyfikatu o trzyletnim okresie ważności

- Dwa audyty kontrolne

- Certyfikacja zmian w usłudze – na żądanie klienta

Oferujemy także certyfikację „ISO 29993 Education Manager (International)”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą certyfikacji Systemu Zarządzania według normy  ISO 29993: 2017 zapraszamy do wypełnienia wniosku o wycenę lub kontaktu pod adresem: biuro@deuzert.pl.

Infromacje dodatkowe

Standard ISO 29993: 2017 znajduje zastosowanie we wszystkich typach usług edukacyjnych, które nie podlegają formalnemu systemowi edukacji (szkolnictwo podstawowe, szkoły średnie lub wyższe). Usługami szkoleniowymi są więc: wszystkie formy uczenia się przez całe życie, w tym szkolenia zawodowe lub szkolenia wewnętrzne. Nauka może być realizowana stacjonarnie, przy użyciu technik informatycznych lub przez połączenie obu tych metod.

Norma ISO 29993: 2017 liczne korzyści odbiorcom usługi (i / lub ich fundatorom,  instytucji opłacającej kurs). Standard uwzględnia wagę świadomej decyzji odbiorcy usługi odnośnie korzystania z usług edukacyjnych oraz ustanawia wymogi dotyczące informacji, które mają być przekazywane uczącym się (i / lub ich fundatorom,  instytucji opłacającej kurs). Zgodność
z ISO 29993: 2017 może pomóc szkolącym się w wyborze usług edukacyjnych, które spełniają ich oczekiwania.

Norma ISO 29993: 2017 jest jedną z  serii standardów ISO 2999x dotyczących sektora edukacji, takich jak:

- ISO 29990:2010 Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia nieformalnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców.

- ISO 29991:2016 Usługi edukacyjne językowe poza kształceniem formalnym - Wymagania

- ISO 29992:2018 Ocena rezultatów usług edukacyjnych - Wytyczne

Kolejne standardy z tej serii opracowywane są w ramach komitetu normalizacyjnego ISO / TC 232: 

- ISO 29994 Usługi edukacyjne poza kształceniem formalnym - dodatkowe wymagania dotyczące nauczania na odległość

- ISO 29995 Usługi edukacyjne poza kształceniem formalnym - Terminologia.