ISO 21001:2018

"ISO 21001: 2018 Organizacje edukacyjne - Systemy zarządzania dla organizacji edukacyjnych - Wymagania ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania"

Po sukcesie normy zarządzania jakością dedykowanej specjalnie organizacjom edukacyjnym (wycofanej w 2018 - ISO 29990: 2010) opublikowano normę ISO 21001: 2018, która podlega w naszej Jednostce akredytowanej certyfikacji.

Wymaganiem normy zarządzania jakością dla organizacji edukacyjnych ISO 21001: 2018 jest:

  • konsekwentne dostarczanie usług edukacyjnych, spełniających wymagania klientówi zgodnych z wymogami i regulacjami prawnymi ,
  • wzrost zadowolenia klienta ze świadczonej usługi,
  • poprawa konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

Dlaczego DeuZert

DeuZert®, którego przedstawicielem jest DeuZert Polska jest kompetentną jednostką certyfikującą normę ISO 21001: 2018. DeuZert® zapewnia najwyższy poziom osobistych kompetencji przez członkostwo założyciela jednostki w odpowiedzialnym za powstanie normy komitecie normalizacyjnym ISO PC 288.
Certyfikacja  w naszej jednostce przynosi wartość dodaną dla organizacji.

Certyfikat ISO 21001: 2018 wydany przez DeuZert® jest skutecznym i budującym zaufanie instrumentem, który:

  • uczyni organizację edukacyjną bardziej konkurencyjną w kontekście misji edukacyjnej, wizji i celów,
  • wykaże stale rosnącą skuteczność i wydajność dzięki przemyślanym procesom i odpowiednim narzędziom oceny,
  • potwierdzi  stosowanie międzynarodowych praktyk zarządzania jakością w jednostkach edukacyjnych,
  • wpłynie  na wzrost atrakcyjności i innowacyjności oferty.

DeuZert Polska, jako przedstawiciel DeuZert®, oferuje korzystne warunki procesu certyfikacji oraz doświadczonych  audytorów, zakres usług obejmuje:

- Ofertę opartą na standaryzowanym kwestionariuszu

- Otwarcie procesu certyfikacji

- Opcjonalny audyt wstępny

- Zaplanowanie audytu certyfikacyjnego

- Etap 1 audytu - kontrola dokumentacji wdrożeniowej pod kątem zgodności z wymaganiami normy

- Etap 2 audytu – sprawdzenie skuteczności wdrożenia systemu w organizacji

- Raport końcowy z audytu

- Decyzja o certyfikacji w Komitecie Certyfikacyjnym

- Wydanie certyfikatu o trzyletnim okresie ważności

- Dwa audyty kontrolne – po roku i dwóch latach od certyfikacji – celem utrzymania ważności certyfikatu

- Audyt ponownej certyfikacji (Recertyfikacja).

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą certyfikacji Systemu Zarządzania według normy  ISO 21001: 2018 zapraszamy do wypełnienia wniosku o wycenę  lub do kontaktu pod adresem: biuro@deuzert.pl.

Wymagania normy ISO 21001: 2018 można łatwo zintegrować z systemem zarządzania jakością opartym na normie ISO 9001.
Struktura obu norm: ISO 9001 i ISO 21001: 2018 jest bardzo podobna,
a wiele wymagań pozostaje zbieżnych, co pozwala na znaczne ograniczenie czasu i wysiłku przy dostosowywaniu procesów zarządzania organizacji do wymagań normy.