DIN ISO 29990:2010

Standard ISO 29990:2010 - „Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia nieformalnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług”

Z dniem 19.12.2018 Norma została wycofana na arenie międzynarodowej przez ISO. W tym kontekście zachęcamy do zapoznania się z normami  ISO 29993: 2017 i ISO 21001: 2018.
Stosowanie normy  ISO 29990:2010 nadal pozostaje dobrą praktyką organizacyjną, niemniej certyfikacja z akredytacją  nie jest już możliwa.
Niebawem DeuZert będzie miało możliwość certyfikacji normy ISO 21001: 2018 - więcej o normie
tutaj.

Wraz z publikacją Standardu w roku 2010,  po raz pierwszy poziom jakości usług edukacyjnych został powszechnie uzgodniony. W głosowaniu jawnym, przedstawiciele wszystkich krajów jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem normy. Porozumienie jest kamieniem milowym, ponieważ oznacza przejście do dalszej globalizacji rynku edukacji. Co ciekawe, w szczególności kraje azjatyckie doceniają znaczenie normy ISO 29990: 2010.

W czerwcu 2010 r. W Tokio (Japonia) została założona międzynarodowa organizacja związana z ISO 29990: 2010: IFCES - International Forum for the Certification of Educational Services. DeuZert to  jedyna jednostka certyfikująca na świecie będąca członkiem założycielskim.

Fakt istnienia standardu to także dowód międzynarodowego urynkowienia usług edukacyjnych, a także uporządkowanie kwestii niezliczonych modeli jakości i podejść do jakości w dziedzinie nieformalnego kształcenia i szkolenia. Standard wprowadza jasno określone procesy i ich wyraźną orientację. Standard ten staje się trwałym narzędziem do oceny i zapewnienia jakości na międzynarodowym rynku usług edukacyjnych, ponieważ oferuje zindywidualizowany system zarządzania jakością zarówno dla osób realizujących kształcenie, jak i dostawców usług edukacyjnych. Zwiększa to ich transparentność.

Dlaczego DeuZert

DeuZert® jest akredytowaną jednostką certyfikującą zgodnie z ISO 29990, bazującą na kompetencjach personelu właściwego komitetu technicznego ISO / TC 232. Certyfikacja  w jednostce stanowi tym samym wartość dodaną. Potwierdzają to  klienci, między innymi renomowana Akademia Zdrowia CHARITÉ (Berlin / Niemcy). Jako pierwsza na świecie organizacja CHARITÉ ma już wieloletnie doświadczenie w utrzymywaniu systemu zarządzania zgodnego z tą Normą.

Od stycznia 2011 r. DeuZert® posiada rekomendację Forum Distance-Learning (FDL) i  European Association for Distance Learning (EADL) jako kompetentna jednostka certyfikująca normę  ISO 29990: 2010.

Certyfikat zgodności z normą ISO 29990: 2010 wydany przez DeuZert® jest skutecznym i budującym zaufanie otoczenia narzędziem, świadczącym o międzynarodowej jakości usług edukacyjnych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu ustanowiliśmy efektywny proces certyfikacji, co zapewnia  optymalny czas przygotowania i wydania decyzji o certyfikacji - zwykle w ciągu 1-2 tygodni.

Nasza oferta

DeuZert Polska, jako przedstawiciel DeuZert®  oferuje korzystne warunki procesu certyfikacji oraz doświadczonych  audytorów, zakres usług obejmuje:

- Ofertę opartą na standaryzowanym kwestionariuszu

- Otwarcie procesu certyfikacji

- Opcjonalny audyt wstępny

- Zaplanowanie audytu certyfikującego

- Etap 1 audytu - kontrola dokumentacji wdrożeniowej pod kątem możliwości certyfikacji

- Etap 2 audytu – sprawdzenie skuteczności wdrożenia systemu i wydanie raportu końcowego

- Decyzja o certyfikacji Komitetu Certyfikacyjnego DeuZert®

- Wydanie certyfikatu o trzyletnim okresie ważności

- Dwa audyty kontrolne – po roku i dwóch latach od certyfikacji – celem utrzymania ważności certyfikatu

- Audyt ponownej certyfikacji (Recertyfikacja)-  przedłużenie ważność certyfikatu na kolejne trzy lata–zawarcie kolejnej umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą certyfikacji Systemu Zarządzania według normy  ISO 29990:2010 zapraszamy do wypełnienia i przesłania załączonego formularza na adres: biuro@deuzert.pl.
Celem uzyskania ogólnych informacji o ofercie, wystarczy wypełnienie wniosku o wycenę.
 

Informacje dodatkowe

Norma ISO 29990: 2010 to standard „wyjściowy”, na bazie którego powstają kolejne, dedykowane poszczególnym obszarom edukacji. Do tej pory opracowano następujące standardy:

  • ISO 29991:2016 Usługi edukacyjne językowe poza kształceniem formalnym - Wymagania
  • ISO 29993: 2017 Usługi edukacyjne i edukacja poza kształceniem formalnym- Wymagania dotyczące usług 
  • ISO 29992:2018 Ocena rezultatów usług edukacyjnych - Wytyczne

Kolejne standardy z tej serii opracowywane są w ramach komitetu normalizacyjnego ISO / TC 232: 

  • ISO 29994 Usługi edukacyjne poza kształceniem formalnym - dodatkowe wymagania dotyczące nauczania na odległość
  • ISO 29995 Usługi edukacyjne poza kształceniem formalnym - Terminologia.

Tytuł angielskiej wersji normy ISO 29990: 2010 w dosłownym tłumaczeniu brzmi: Usługi edukacyjne w zakresie nieformalnego kształcenia i szkolenia - podstawowe wymagania dla usługodawców”.

Co w tym kontekście oznacza „nieformalny”?

UNESCO rozróżnia edukację „formalną” od „nieformalnej”, co przyjęto w odniesieniu do ISO 29990: 2010. W rozdziale 2.15 Normy (wersja angielska) definicja brzmi:

"Edukacja nieformalna - <usługi edukacyjne> zorganizowane działania edukacyjne poza uznanymi formalnymi systemami kształcenia podstawowego, średniego lub wyższego. Przykład: szkolenie zawodowe; kształcenie ustawiczne; szkolenia wewnętrzne (outsourcingowe lub wewnętrzne).”